niedziela, 2 czerwca 2013

Msza św. w klasycznej formie powraca do Sanktuarium

   W pierwszą sobotę czerwca X. Prałat Mirosław Mikulski odprawił uroczystą Mszę Św. To pierwsza uroczysta celebracja w klasycznej formie rzymskiej w Sanktuarium w Wielgolesie od czasów reformy Liturgii.