poniedziałek, 29 grudnia 2014

23 , 24, 25, 26 XII, 1 I Nowy Rok

Msze św. recytowane o g. 8:00    23,24 XII
Pasterka                    o g. 00:00   25 XII  w Kaplicy Zjawienia NMP
Msza św. uroczysta    o g. 16:00   26 XII
                                   o g. 16:00     1 I


sobota, 20 grudnia 2014

Pasterka in forma antiqua

Pasterka w Wielgolesie, A.D. MMXIV

Roraty

Roraty łacińskie w poniedziałek, 22 XII o g. 6:30