sobota, 31 maja 2014

poniedziałek, 5 maja 2014

Litaniae Lauretanae

W każdą niedzielę majową śpiewamy Litanię Loretańską
o g. 15:30

Przed Mszą św. przybądźmy nieco wcześniej.