poniedziałek, 27 sierpnia 2018

sobota, 18 sierpnia 2018

Niedziela 26 sierpnia

W niedzielę 26 VIII Msza Święta o g. 8:30 w Kaplicy Zjawienia Matki Bożej.
Msza Św. sprawowana przy relikwiach Św. Szarbela, orędownika za nami w sprawach zdrowia i duchowych uwolnień.
Celebransem będzie O. Krzysztof Stępowski CSsR , 
duszpasterz Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej