poniedziałek, 25 marca 2019

ZwiastowanieMistyczne Miasto Boże czyli żywot Matki Boskiej

fragment wizji s. Marii z Agredy

Wcielenie Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi.