poniedziałek, 25 marca 2019

ZwiastowanieMistyczne Miasto Boże czyli żywot Matki Boskiej

fragment wizji s. Marii z Agredy

Wcielenie Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi.
..Wielka Królowa rozważała i poznawała niezmierzoną godność 
Matki Boskiej, którą miała nabyć przez wymówienie słów: 
,,Niech się stanieʼʼ. 
Zdobyła się więc na siłę nadludzką i zastanowiwszy się nad 
wielkością tej wzniosłej Boskiej tajemnicy 
i odebranym poselstwem, oddała się w duchu podziwowi, 
uwielbieniu i najwyższej miłości Boga. 
Siła uczuć i drgnień duszy spowodowały, 
iż z  Najczystszego Serca Maryi wypłynęły trzy krople 
najczystszej krwi. 
Mocą Ducha Świętego z tych trzech kropli utworzone zostało 
w najczystszym łonie Maryi Ciało naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 
Tak więc z serca najczystszej Dziewicy Maryi, 
mocą potęgi miłości powstało najświętsze 
Człowieczeństwo Słowa ku naszemu zbawieniu. 
Równocześnie Maryja z nieopisaną pokorą schyliła głowę, 
złożyła ręce i wyrzekła owe słowa, 
które stały się początkiem naszego zbawienia: 
,, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum - 
Oto ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie 
według słowa Twego!ʼʼ ...

https://rubinowicz.blogspot.com/p/zwiastowanie.html
.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza