piątek, 26 maja 2017

I Soboty miesiąca

W sobotę 3 VI o g 19:00 rozpoczynamy Nabożeństwa Pierwszych Sobót miesiąca.
Zgodnie z wolą Matki Bożej Fatimskiej.
Adoracja, Różaniec z rozważaniem i Msza Święta przez 5 kolejnych pierwszych sobót miesiąca z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, dla ratowania dusz grzeszników.

sobota, 20 maja 2017

I Komunia Święta

W niedzielę 28 maja I Komunię Świętą przyjmie Marceli.
Polecamy chłopca i jego najbliższych naszym modlitwom.
Msza Święta tego dnia rozpocznie się pół godziny wcześniej, to jest o g 15:00


poniedziałek, 1 maja 2017

Bierzmowanie w starym rycie

 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7)

   Za przyczyną Matki Bożej Łaskawej Pani Wielgoleskiej dziękujemy Panu Bogu za łaskę Sakramentu Bierzmowania udzielonego trojgu dzieci, wiernych tradycji z Sanktuarium w Wielgolesie. Szafarzem sakramentu był JE Raymond Leo kardynał Burke. Asystę Kardynała stanowili kapłani.
Ceremonia odbyła się 27 IV w kaplicy pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w  Sanktuarium Licheńskim  Słowa wdzięczności kierujemy do JE Księdza Kardynała i wielu kapłanów, którzy dopomogli w otrzymaniu tych skarbów Kościoła. 


   Wpis ten niech będzie zachętą dla rodziców, szczególnie tych którzy wychowują i nauczają dzieci w domu, aby nie tracili nadziei, bo otrzymają to, o co słusznie proszą. Modlitwa rodziców za dzieci, o dobra duchowe dla nich, jest zawsze wysłuchana.
Pan Bóg udzieli nadobfitych łask w stosownym czasie i miejscu.

Sursum corda !